top of page

BIG מגה אור כפר חורש

מבנה מסחרי פאוור סנטר, בגבול מוניציפלי של מגדל העמק וכפר החורש, מקביל לכביש 75.

שטח מרכז המסחרי 10,000 מ"ר, על מגרש של 31 דונם ביעוד מסחר קמעונאי, שירותי עיסוקים אישיים, בילוי ובידור, כחלק מתכנית 21243/ג,  מפורטת מגדל העמק שכונה מערבית.

המרכז המסחרי בנוי מ 2 מבנים עיקרים בצורת "L" המחוברים בינהם ומולם מגרש החניה.

את המבנה מצפון תלווה דרך שירות בדגש על רחבה תפעולית למרכול שהוא עוגן מסחרי בשטח של 2500 מ"ר.

תכנון המבנה מתייחס למגבלות קיימות של מעבר תשתיות כמו: קו הולכת גז, קו מתח גבוה של חשמל, קו בזק/סיביים אופטיים, קו של מקורות.

שטח: כ- 10,000 מ״ר
מיקום: 
כפר החורש
מועד סיום 2022
bottom of page