top of page
logo2021.png

הקמת מבנה מרפאות בן 8 קומות ו-3 קומות חניה תת קרקעיות.

כלל עבודות פנים בסטנדרט מרפאות. הוקם עבור קבוצת רכישה בניהול חברת סופרין. במהלך הבניה התגלו עתיקות שטופלו בידי רשות העתיקות.

בית הרופאים

שטח: כ- 24,000 מ״ר
מיקום: הברזל 11, תל אביב
הושלם ב- 2017
bottom of page