top of page
logo2021.png

קניון די-מול

ניהול הקמת מרכז מסחרי ובו אולם אירועים מפוארומפלסי חניה. כולל גמר מלא.כלל טיפול באכלוס (חברת ישרס).המרכז המסחרי הראשון שהקימה החברה.

עבור חברת אלייד. 

שטח: כ- 17,500 מ״ר
מיקום: ז׳בוטינסקי 1, מתחם היהלומים, רמת גן
הושלם ב- 1998
bottom of page