top of page
logo2021.png

ניהול שיחזור מבנה ממגורות והמרתו למסחר ומשרדים.

מבנה ממגורות נבנה בסביבות שנות ה-50 ושימש לאיחסון תבואה, הממגורות בעלות מבנה פירמידלי מיוחד. עבור חברת אלייד.  כל ממגורה הושכרה למטרה מסחרית שונה ולכן לכל אחת גמר פנימי יחודי לה.

מתחם הממגורות

שטח: כ- 10,000 מ״ר
מיקום: הלח״י 24, בני ברק
הושלם ב- 2011
bottom of page