top of page
logo2021.png

יוניק אגמים

ניהול התכנון ופיקוח על ביצוע הקמת 36 יחידותקוטג'ים דו משפחתיים עם מרתף משותף לכל יחידה,וכולל 72 מקומות חניה. 

שטח: כ- 9,200 מ״ר
מיקום: עיר ימים, נתניה
הושלם ב- 2018
bottom of page