top of page
logo2021.png

שינקין 20

הקמה ופיקוח על תוספת 4 קומות וחיבור שני מבנים  למבנה מגורים,

תוך שיקום ושימור המבנה המקורי. עד אכלוס. המבנה ההיסטורי נבנה בשנות ה-20. בתום העבודה היזמים הסבו את הבניין למלון.‎

שטח: כ- 4,000 מ״ר
מיקום: שינקין 20, תל אביב
הושלם ב- 2018
bottom of page