top of page
ניב יעוץ הנדסי

תשתיות

בתחילת דרכה ההמקצועית פעלה ניב במסגרות שונות כמתכנני קונסטרוקציה. עיקר ההתמחות היא בתחום הגשרים. במסגרת זו תוכננו כ- 40 גשרים בבוליביה, גשר בגילה ירושלים, גשר בצומת גנות, שיפוץ גשר בקיבוץ שאלבים ואחרים. בנוסף תוכננו מעבירי מים גדולים במקומות שונים בארץ ומעברים חקלאיים, כולל מעברים איריים ״בעייתיים״.

dfdsfee333.jpg

אבני חפץ

הקמת 20 בתים ביישוב הקהילתי
בשומרון, ופיקוח על ביצוע תשתיות
עבור המתחם ל 50 בתים.

cxxcd800x392.2019114T155737.jpg

הפארק הלאומי רמת גן

ביצוע תשתיות חשמל, מרחב,
מעברים, מגרש משחקים ובניינים.

שדרוג הפארק עבור עיריית רמת גן.

תצה_לניוזלטר.jpg

קרני שומרון

תשתיות למערכות תת קרקעיות, כבישים, 56 מבנים זמניים, 120 בתים זמניים.
בוצע עבור רורל ומשרד הבינוי והשיכון.

cxxcd800x392.2019114T155737.jpg

בת חפר

ניהול ביצוע התשתיות וסלילת הדרכים ליישוב הקהילתי באזור השרון.

1,329 בתים. בוצע עבור חברת ערים.

שכונת אחיסמך, לוד

 

פיקוח על כל עבודות הפיתוח והתשתיות בשכונה, כולל כבישים והסתת נחל גזר, בתהליך ההפרטה של אחיסמך.

בפרויקט מוקמות 3,600 יחידות דיור, וחלקן כבר בתהליך אכלוס.

הושלם ב-2020.
יזם: רשות מקרקעי ישראל.

achisamechLod.png

שכונת גני יער, לוד

 

פיקוח על כל עבודות הפיתוח והתשתיות בשכונה, כולל כבישים והסתת נחל גזר, בתהליך ההפרטה של אחיסמך.

בפרויקט מוקמות 3,600 יחידות דיור, וחלקן כבר בתהליך אכלוס.

הושלם ב-2020.
יזם: רשות מקרקעי ישראל.

ganeiYaarLod.png
bottom of page