top of page
 שילב   |  ניב יעוץ הנדסי

שילב

שטח: כ- 6,500 מ״ר
מיקום: כנרת 1, איירפורט סיטי, לוד
הושלם ב- 2014

נציגים הנדסיים של חברת שילב מול הקבלן
איירפורטסיטי שהקים את המרכז הלוגיסטי של החברה.

ניהול הנדסי של שילב מול איירפורט סיטי.

כולל ליווי התיכנון ובקרת הביצוע.

שילב, ניב - נפתלי יבלון
bottom of page