top of page
logo2021.png

בית בכפר, באר יעקב

דיור מוגן של רשת בית בכפר, 250 יח"ד,
בניין בן 7 קומות עם 3 מרתפים וחדר כושר
על הגג עם בריכה.

שטח: כ- 19,700 מ״ר
מיקום: נעמי שמר, באר יעקב
הושלם ב- 2026
bottom of page