top of page
logo2021.png

דרך יד לבנים 30

הריסת מבנה קיים ובניית בנין מגורים
בן 7 קומות, סה"כ 14 דירות.
עבור קבוצת גמליאל.

שטח: כ- 2,000 מ"ר
מיקום: דרך יד לבנים 30 , חיפה
הושלם ב- 2022
bottom of page