top of page
logo2021.png

הקמה ופיקוח של סניף רשת רהיטי המעצבים קאזה.

חללי התצוגה בקומה המסחרית מוקפדים בעיצוב ובגימורים ייחודיים לפרויקט זה.

KAZA

שטח: כ- 1,000 מ״ר
מיקום: לח״י 32, בני ברק
הושלם ב- 2020

הקמה ופיקוח של סניף רשת רהיטי המעצבים קאזה.

חללי התצוגה בקומה המסחרית מוקפדים בעיצוב ובגימורים ייחודיים לפרויקט זה.

KAZA

שטח: כ- 1,500 מ״ר
מיקום: התנופה 17, ירושלים
הושלם ב- 2021
bottom of page